Algemene voorwaarden m.b.t.

* Reserveringen
* Fotosessies
* Betalingen
* Producten
* Auteursrecht
* Privacy & Persoonsgegevens

  
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
  
Reserveringen
Een afspraak voor een fotosessie kan zowel telefonisch als schriftelijke plaatsvinden.
De bevestigingen van een fotosessie wordt per email aan de klant aangeboden met tips ter voorbereiding.
Klant ontvangt een verzoek tot aanbetaling, waarna de fotosessie voor beide partijen een bevestiging is.
 
Wanneer door de klant en de fotografe samen besloten wordt de afspraak te verplaatsen vanwege het slechte weer, dient binnen 5 werkdagen een nieuwe afspraak gepland te worden.
Indien de klant binnen deze termijn geen nieuw voorstel doet of reageert op een voorstel van de fotografe voor een nieuwe datum, wordt dit als een annulering van de fotosessie gezien en wordt er
€ 25,- annuleringskosten in rekening gebracht.
  
Fotosessies
Na de fotosessie levert Marlies Laenen Fotografie een digitaal contactsheet per email aan met een selectie van de mooiste foto’s. Hier vanuit maakt de klant een keuze voor zijn bestelling.
 
Betalingen
De factuur van de fotoshoot en de bestelling worden gecombineerd indien er een week na de shoot wordt besteld. Nadat de factuur is voldaan, worden de bestelde bestanden naar de klant gestuurd via We Transfer.
Bij bestellingen die later worden ontvangen, krijgt de klant een week na de fotosessie de factuur toegezonden.
De klant dient de facturen van Marlies Laenen Fotografie te controleren op eventuele onjuistheden, alvorens deze betaald worden.
 
Producten
Na het doorgeven van een fotobestelling, kunnen er geen wijzigingen meer doorgegeven worden. Fotoproducten kunnen niet geruild worden, noch wordt er geld teruggegeven.
 
Indien fotoafdrukken, canvassen, of andere fotoproducten beschadigd of in onjuiste staat ontvangen worden, dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe. Na deze tijd wordt eventuele beschadiging of klacht omtrent het product niet meer in behandeling genomen.
 
Fotoproducten worden bij de fotograaf opgehaald. Indien men de producten thuis wil ontvangen, worden er verzendkosten meegerekend.
 
De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en –correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.
 
Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart wanneer dit beeldscherm niet gekalibreerd is.
 
De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.
 
Bij aanschaf digitale bestanden is de fotografe niet verantwoordelijk voor afwijkende kleuren wanneer de fotoproducten elders besteld worden. Enkel bij bestellingen verwerkt door Marlies Laenen Fotografie kan hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid gegarandeerd worden.
 
Auteursrecht van de foto’s
Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van de fotografe.
 
De klant geeft toestemming aan Marlies Laenen Fotografie om de gemaakte foto’s van de klant en de overige familieleden te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media) en in gratis en betaald drukwerk uit eigen beheer (zoals flyers/expositie/producten) en voor alle huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten van Marlies Laenen Fotografie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
 
Marlies Laenen Fotografie zal de gemaakte foto’s nooit verkopen aan een ander bedrijf of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de klant.
 
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit *vooraf* kenbaar te maken aan de fotografe.
 
Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel een versie voor webgebruik als bestanden in hoge resolutie op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, colleges of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.
 
Bij aanschaf van digitale “hoge resolutie” bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 
Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.
 
Marlies Laenen Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (ongeoorloofd) gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of Facebook.
 
Privacy & Persoonsgegevens
Marlies Laenen Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Uw gegevens worden enkel als contact gegevens gebruikt en niet met derden gedeeld.
Voor overige informatie verwijs ik naar de aanvullende Privacyverklaring op deze website.
 
Marlies Laenen
Marlies Laenen Fotografie
2019